Razlaga pojmov in priporočila

Indeks kakovosti zraka (AQI)

Indeks kakovosti zunanjega zraka (AQI - Air Quality Index) je numerični indeks, ki se uporablja za lažje ocenjevanje trenutne kakovosti zraka. V praksi se uporablja več različnih indeksov. Na tej strani uporabljamo slovenski indeks kakovosti zraka, ki ga je pripravil ARSO in je prilagojen slovenskim razmeram. Izračunava se na podlagi ravni onesnaženosti s štirimi onesnaževali: delci PM10, NO2, SO2 in O3. Za vsako onesnaževalo se po določenem algoritmu vsako uro izračuna vrednost indeksa, pri čemer skupni indeks določa onesnaževalo z najvišjo vrednostjo indeksa. Za O3, NO2 in SO2 se pri izračunu upoštevajo zadnje urne ravni onesnaževal, v primeru delcev PM10 pa uteženo 12 urno drseče povprečje. Na podlagi izračunane vrednosti indeksa se stanje kakovosti zraka uvrsti v enega od petih razredov, ki jih prikazuje spodnja tabela. 

Priporočila za ravnanje prebivalcev ob različni kakovosti zunanjega zraka
Slovenski indeks kakovosti zraka. Vir: ARSO
Kakovost zraka AQI PM10
[µg/m3]
O3 
[µg/m3]
NO2 
[µg/m3]
SO2 
[µg/m3]
Zelo dobra < 25 < 20 < 60 < 40 < 100
Dobra 26-50 21-40 61-120 41-100 101-200
Mejna 51-75 41-75 121-180 101-200 201-350
Slaba 76-100 76-100 181-240 201-400 351-500
Zelo slaba >100 >100 >240 >400 >500
UV indeks

UV indeks je mednarodno sprejeta in enotna mera za moč ultravijoličnega (UV) sončnega sevanja. Uporablja se za napovedovanje moči sevanja z namenom boljše zaščite ljudi pred prevelikim izpostavljanjem sončnim žarkom, ki ima lahko škodljive posledice za zdravje. Lestvico s pripadajočimi opozorili prikazuje spodnja tabela.

UV indeks lestvica s priporočili. Vir: Wikipedia
UV indeks Opis Priporočljiva zaščita
0-2 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ob dolgotrajni izpostavljenosti soncu se priporoča uporaba zaščitne kreme in sončnih očal.
3-5 Manjša nevarnost pri nezaščitenem izpostavljanju soncu Nosite sončna očala in uporabljajte zaščitne kreme. Telo prekrijte z obleko in klobukom ter poiščite senco okoli poldneva, ko so sončni žarki najmočnejši.
6-7 Visoka nevarnost za poškodbe pri nezaščitenem izpostavljanju soncu Nosite sončna očala in uporabljajte zaščitne kreme z zaščitnim faktorjem 15 ali več. Telo prekrijte s primerno obleko in klobukom. Med 11:00 in 16:00 uro se izogibajte soncu.
8-10 Velika nevarnost za poškodbe pri nezaščitenem izpostavljanju soncu
Nosite sončna očala. Priporoča se uporaba zaščitne kreme s faktorjem 30 ali več. Telo prekrijte s primerno obleko in klobukom. Med 11:00 in 16:00 uro se izogibajte soncu.
11+ Izredno velika nevarnost za poškodbe nezaščitene kože
Potrebni so vsi ukrepi: nošenje sončnih očal, uporaba zaščitne kreme s faktorjem vsaj 30 ali več. Koža mora biti pokrita z majico z dolgimi rokavi, nositi je potrebno dolge hlače, uporabljajte zelo širok klobuk. Med 11:00 in 16:00 uro se izogibajte soncu.