Pogoji uporabe spletne strani

Informacije, objavljene na teh spletnih straneh, so pripravljene z veliko mero skrbnosti. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti vseh informacij. 

Avtor spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve sprejete na podlagi informacij objavljenih na teh spletnih straneh.

Vsebina, objavljena na teh spletnih straneh, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Skrbnik strani zagotavlja, da bo z vsemi tehničnimi sredstvi zagotavljal varstvo osebnih podatkov.